Adwokat

Adwokat Paweł Szatkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Polskie studia prawnicze ukończył w 2008 roku. Posiada także dyplom z zakresu prawa angielskiego i Unii Europejskiej uzyskany na Cambridge University w Wielkiej Brytanii w 2009 roku. Studiował także na University of Leicester w Wielkiej Brytanii, gdzie zajmował się tematyką wspólnotowego prawa gospodarczego, wspólnotowego prawa własności intelektualnej oraz wspólnotowym prawem rodzinnym. Studia ukończył w 2011 roku, uzyskując tytuł LL.M.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i złożeniu egzaminu adwokackiego i uzyskaniu wpisu na listę adwokatów warszawskiej Izby Adwokackiej, adwokat Paweł Szatkowski otworzył indywidualną kancelarię adwokacką w Inowrocławiu. Jest także partnerem w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej COGITO sp.p. z siedzibą w Toruniu oraz Warszawie.

Adwokata Pawła Szatkowskiego łączą także ścisłe związki z Kolegium Jagiellońskim Toruńską Szkołą Wyższą oraz Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy, gdzie jest wykładowcą prawa gospodarczego oraz administracyjnego.

Publikacje:

"Prawo nauki. Zagadnienia wybrane" red. A.Wiktorowska, A. Jakubowski (wyd.1 LexisNexis, Warszawa).  Rozdział 6. - "Wpływ nauki na kształtowanie się prawa własności przemysłowej.

 

W mediach: