Pro bono

Nasza kancelaria prowadzi działalność pro bono, skierowaną do osób poszukujących nieodpłatnej pomocy prawnej w różnych dziedzinach prawa. Nasza aktywność w tym obszarze przejawia się m.in. poprzez:

Pracownicy Kancelarii część swojego czasu poświęcają na działalność charytatywną poprzez pomoc potrzebującym, polegającą na nieodpłatnym świadczeniu różnego rodzaju porad prawnych i pomocy prawnej. Kancelaria prowadzi działalność pro bono, skierowaną przede wszystkim do osób fizycznych poszukujących z uwagi na swój status materialny nieodpłatnej pomocy prawnej w różnych dziedzinach prawa.